SVAR: Ni har möjlighet att påverka schemaläggningen genom medbestämmandelagens skrivningar. Er arbetsgivare ska ge er besked om det nya schemat minst 14 dagar innan förändringen träder i kraft. Vid särskilda tillfällen kan arbetsgivaren ge besked med kortare varsel. Ta kontakt med er sektion så kan de hjälpa er.