Antalet barn på familjedaghem har minskat kraftigt. I slutet av 80-talet var över 150 000 barn inskrivna hos dagmammor, hösten 2010 var det bara strax över 20 000.

Och Skolverket menar nu alltså att det behövs bättre kontroll på den ”pedagogiska omsorgen”, som verksamheten numer kallas. Många av kommunerna har inte utövat någon tillsyn alls, och inte heller gjort några oanmälda besök. Detta trots att kommunerna är skyldiga att utöva tillsyn också på den här sortens verksamhet.
  Skolverkets rapport visar också att det finns en stor osäkerhet i kommunerna på hur begreppet ”pedagogisk omsorg” ska tolkas och vilka krav kommunerna kan ställa. Så mycket som hälften av kommunerna saknar mål eller riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas.