Rätten till a-kasseersättning styrs i dag, bland annat, av hur många timmar man har jobbat. Det kallas för arbetsvillkoret och en av de första förändringarna den borgerliga regeringen gjorde efter valet 2006 var att höja den gränsen från dåvarande 70 timmar per månad till 80 timmar. Det är en stor orsak till att så många som nära två tredjedelar av de arbetslösa i dag står utan ersättning från a-kassan.

I ett utspel i Sveriges Radios Ekot sade Moderaternas ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, Tomas Tobé, på onsdagen (den 4 april 2012) att han skulle vilja slopa arbetsvillkoret och ersätta det med ett inkomstvillkor. Inkomstgränsen skulle i så fall ligga någonstans mellan 8 000 och 10 000 kronor per månad i genomsnitt under det senaste halvåret.
  – Det finns väldigt många i dag som arbetar på obekväm arbetstid, till exempel en nattarbetande sjuksköterska, som är en mycket viktig bärare i samhället och som gör ett viktigt arbete och som i dag landar utanför försäkringen med nuvarande arbetsvillkor, säger han till Ekot.

Socialdemokraternas a-kasseexpert Patrik Björck, kallar utspelet för en bluff.
  –Vad Tomas Tobé försöker göra är ungefär samma sak som när Moderaterna pratar om obligatorisk a-kassa, att man får det att låta som att man vill öppna upp för att fler arbetslösa ska få ersättning. Men det är ju regeringen som har ändrat i arbetsvillkoret så att det är så få som får ersättning, säger han.
  Å andra sidan har S inte tagit ställning i frågan än, säger han, och Björck är inte helt avvisande.
  – Om det är så att man vill öppna upp för att fler ska få ersättning, så är det positivt. Men samtidigt har man sagt att det inte får kosta mer än i dag. Och ett problem som uppstår är att personer med lägre löner måste jobba mer än dem med högre löner. Det är inte säkert att man vill bygga in det i försäkringen.

Vänsterpartiet är betydligt mer negativa än Socialdemokraterna men delvis på samma grunder.
  – Det är en väldigt tydligt inbyggd orättvisa i förslaget, säger Lise-Lott Olsson, Vänsterpartiets representant i Socialförsäkringsutredningen.
  Är det inte bättre att med en ersättning på orättvisa grunder än ingen ersättning alls?
  – Jo självklart men det beror ju mycket på var man lägger den här gränsen.

Moderaterna tror sig ha de andra borgerliga partierna med på tåget. Och det verkar inte omöjligt att få med sig också Miljöpartiet, även om man vill se en helhetslösning.
  – Det här är ett steg i rätt riktning men det finns mycket kvar att göra. Och man kan inte bara plocka ut en pusselbit utan vi vill se ett helt paket, säger MP:s Gunvor G Ericson.
  Sverigedemokraterna har inte tagit ställning, enligt SD:s  arbetsmarknadspolitiske talesperson Sven-Olof Sällström, men inte heller han är helt avvisande.
  – Så länge det inte missgynnar de mest utsatta grupperna, då är det väl okej. Det är rimligt att man gör en översyn, säger han.

Socialförsäkringsutredningen

• Utredningen ska vara klar i juni 2013.
• Man ser över sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen och hur de kan blir mer lika varandra i utformning.
• I uppdraget ingår att föreslå hur arbetslöshetsförsäkringen kan bli obligatorisk.
• Det ingår inte i uppdraget att föreslå förändringar av arbetsvillkorets innehåll, däremot ses inträdesvillkoren över i stort.
Läs mer: www.psfu.se