Döden är inget väntrum
och ingen viloplats
Kärleken är ingen rekreation
och ingen avkoppling
Livet är ingen tillflyktsort
och inget sanatorium
Du lever för att leva
Du lever för att lära
Du lever för att växa
Döden är viljan att vinna
ännu en gång
Kärleken är viljan att enas
ännu en gång
Livet är tvånget att segra
ännu en gång