Det snöar kraftigt vinters förhoppningsvis sista
eller vårens första fjärilar
Associationsfriheten har många ansikten
förmågan att bemästra tankevind
har du inom dig
Sätt dig inte på ett allt för högt berg
för då känner du inte att snön smält
i din kropp
En fjäril vilar innanför dina ögonlock
där finns ett alternativt universum
Verkligheten finns alltid……..