Idag bestämmer socialnämnderna att en demenssjuk ska få plats på ett särskilt boende. Men för fyra av fem personer finns inget beslut om vilka insatser de ska få på boendet, visar Socialstyrelsens kartläggningar.

Enligt de nya reglerna ska man besluta exakt vilken hjälp de ska få. Och bemanningen ska anpassas så att de får den hjälp som beslutats.
  Enheter på boenden där demenssjuka bor ska inte få vara obemannade någon del av dygnet. Det måste alltid finnas någon till hands om de demenssjuka till exempel faller eller blir oroliga.
  Socialstyrelsen slår också fast att en enhet är ett antal bostäder på ett våningsplan. Om ett boende har en enhet som täcker flera våningsplan, måste det alltså finnas någon på varje våning.

Många kommuner kommer att få öka bemanningen i boendena för att klara kraven. 2010 var 60 procent av de boendena obemannade hela eller delar av natten, visade Socialstyrelsens inspektioner.
  Hur mycket de nya reglerna kommer att kosta kommunerna är osäkert, men Socialstyrelsen tror att det blir mellan 4 och 13 miljarder.
  Föreskrifterna har tagits fram på uppdrag av regeringen. De ska nu skickas på remiss, och kan börja gälla efter årsskiftet. Föreskrifter är tvingande och kommuner som inte följer dem kan få betala vite.
  Senare i år väntas föreskrifter som gäller alla som bor på särskilda boenden, även personer som inte har demens.