Okunnigheten är bjuden som gäst,
i cement är försämringen gjuten
Enfalden löper som rödsot och pest
och sanningen drunknad i luten.
Vad är det då som kommer härnäst,
när förnuftet försvann bakom knuten?