Vi ger dig luft
vi ger dig mat
vi ger dig jobb

sjung sjung
som vi vill
spela spela
och vi dirigerar
en vacker symfoni