KU konstaterar att allt mer av tidigare offentlig verksamhet inom exempelvis vård, skola och omsorg läggs ut på privata företag. Då försvinner de anställdas meddelarskydd som enligt grundlagen enbart garanteras offentligt anställda.
  Enligt KU behöver därför meddelarskyddet utvidgas för att viktiga och angelägna uppgifter om privatiserad verksamhet kan uppmärksammas i media.

Som en följd av vårdskandalen inom Carema, som fick stor publicitet förra året, lovade regeringen att utreda frågan om meddelarskydd för privat anställa i verksamhet som är offentligt finansierad.
  Någon utredning har ännu inte tillsats.
  – Ambitionen är att det ska göras innan sommaren, säger Jeanette Mattsson, biträdande pressekreterare hos justitieminister Beatrice Ask.