Jan Sjölin var fram till 2002 stridbar avtalssekreterare i Kommunal. Bengt KÅ Johansson fanns med också i Handels medlingsförhandlingar 2007. Då slöt Handels ett avtal som fick stark kritik från Svensk Näringliv, som tyckte att lönekostnaderna blev allt för höga. Bengt KÅ Johansson har ett förflutet som S-minister på 80-talet.

Christina Rogestam var riksdagsledamot för Centerpartiet på 70- och 80-talet och blev senare chef för dåvarande Invandrarverket.