– Det är klarlagt att det ska anses som obrutet medlemskap även om man har tvingats lämna en a-kassa på grund av bristande betalning. Och det betyder att om man går med i en ny a-kassa utan tidsmellanrum, så har man fortsättningsvis rätt till inkomstrelaterad ersättning, säger Katarina Mattsson, biträdande kanslichef vid A-kassornas samorganisation, SO.

A-kassorna har tidigare betraktat obetalda medlemsavgifter som ett skäl att vid ett nytt inträde i en a-kassa kräva att ett nytt medlemsvillkor upparbetas. Det innebär att inkomstrelaterad ersättning inte betalas ut förrän efter ett år.
  En kvinna som var medlem i Alfa-kassan överklagade sitt fall. Hon betalade inte sin avgift till kassan och tvingades lämna Alfa-kassan men sökte genast medlemskap i Handelsanställdas a-kassa. Där nekades hon ersättning, men har nu fått rätt ända upp i Högsta förvaltningsdomstolen.  Det går alltså inte att neka ersättning på de grunderna.
  – Vi har inte hunnit analysera vad det betyder för våra rutiner. Vi måste titta på vad det kan få för konsekvenser, säger Kommunals a-kassechef Helena Wågberg.

En sak som kassorna och SO bör titta på, enligt Katarina Mattsson, är vad det kan betyda för medlemmar som har blivit uteslutna ur sin a-kassa, till exempel på grund av att de fuskat till sig ersättning.  Ska de också ha rätt till ersättning om de går med i en annan a-kassa?
  – Det är ett frågetecken och något vi får fundera över, säger Katarina Matsson.
  Det finns redan i dag regler om att uteslutna medlemmar måste vänta i ett år innan de kan få grundbeloppet i försäkringen, frågan är vad som gäller om man ska ha den inkomstrelaterade ersättningen.

Däremot har hon svårt att se att det skulle bli fritt fram att gå med i a-kassor utan att behöva betala någon avgift. Obetalda avgifter kan krävas in i efterhand.
  – A-kassorna har krav och rutiner för hur man ska driva in obetalda avgifter.
  Kan de som tidigare nekats ersättning på de här grunderna nu kräva att de får a-kassa, med hänvisning till domen?
  – De har en möjlighet att begära omprövning men det måste man göra inom två månader efter det att a-kassans beslut har kommit.
SO kommer att uppvakta regeringen för att räta ut alla frågetecken med anledning av domen.