I förhandlingarna med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, kräver Kommunal stopp för långa visstidsanställningar och att ingen ska ringas in för mindre än åtta timmar.
  Fackliga företrädare säger att de timavlönade ökat, att många inte vet hur deras LAS-dagar räknas och att arbetspassen blir allt kortare.

I Lund var 49 procent av alla vårdbiträden, undersköterskor och barnskötare visstidsanställda i december i fjol. Det motsvarar 528 årsarbetare. De flesta av dem var timavlönade och de får vänta längst på en fast anställning. Deras dagar räknas annorlunda.
  – Om man har arbetat tio dagar en månad är det tio dagar för en visstidsanställd. En månadsanställd får 30 dagar på en månad även om hon är anställd på 50 procent, säger Annika Plym Olson, Kommunal, Lund.
  I närliggande Malmö är 39 procent av alla barnskötare, vårdbiträden och undersköterskor timanställda. Kommunals Ewa Glimhed ser ett mönster.
  – Det är inte cheferna som är timavlönade. Det är inte heller så att gatukontoret tar in en timavlönad för att gräva en grop. Vi ser att det är verksamheter som kommer att fortsätta som man driver runt med timavlönade. Det är inte så att alla brukarna på ett vårdboende kommer att resa sig upp och gå hem i morgon.
  I december i fjol var 44 procent av alla barnskötare, vårdbiträden och undersköterskor i Malmö visstidsanställda. Det motsvarade 925 heltidsanställda.
  Nu arbetar Kommunals sek-tioner för att kräva ökad grundbemanning.

Carina Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för vård och omsorg i Malmö, är positiv till ökad grundbemanning och personalpooler. Men poängterar att stadsdelspolitikerna har budgetansvaret.
  – Jag har drivit att vi ska halvera antalet timavlönade timmar. Det blir nya tjänster hela tiden, men de är ändå en droppe i havet. Tusen personer skulle behöva tillsvidareanställas, säger Carina Nilsson.
  I Västerås finns 1 500 timvikarier på allmän visstidsanställning (ava). De täcker kortare vikariat inom vård och omsorg.
  – Många mår jättedåligt. De vet inte hur mycket lön de ska få i slutet av månaden, säger Birgitta Jonsson, Kommunal Västerås.
  Hon tycker att facket är maktlöst.
  – Arbetsgivaren vill ha det så, då har vi svårt att förbjuda det. Vi har inte de medel som krävs. Anställningsformen borde inte finnas.

På flera håll berättar Kommunals företrädare att timvikarierna får arbeta kortare pass. Monica Johansson, Kommunal Timrå, tycker att avtalskravet att tidsbegränsade anställningar ska vara minst åtta timmar är bra.
  – Om någon är sjuk som skulle ha jobbat 7-16 får vikarien jobba 7.30-14. Man drar ner i smyg och utnyttjar timvikarierna. Det sker ganska frekvent, säger Monica Johansson.
  Men det finns också de som är kritiska till kravet. Skälet är att många pass är kortare än åtta timmar och att alla kanske inte vill arbeta åtta timmar.

LAS

• LAS, Lagen om anställningsskydd 5 §: Om en arbetstagare under en femårsperiod varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.
• Vikariat: Den som arbetat 721 dagar under en femårsperiod har rätt till en tillsvidareanställning.
Allmän visstidsanställning (ava): Den som arbetat 721 dagar under en femårsperiod har rätt till en tillsvidareanställning. Om inget sägs om vikariat när någon rings in på timmar vid behov är det en allmän visstidsanställning. Bara de arbetade dagarna räknas.
• Varning! För att få en tillsvidareanställning krävs att alla dagarna kommer från samma typ av anställning. Det är alltså inte möjligt att lägga ihop dagar från vikariat och ava-anställningar.