Vi har frågat personalcheferna i landets kommuner vilken tillgång deras anställda har till fria arbetskläder. Och resultatet varierar stort. Exempelvis får nästan hälften av landets skolvaktmästare arbetskläder för inomhusbruk, men bara en tiondel av barnskötarna. Det skiljer sig inte bara från yrke till yrke, det spelar också stor roll i vilken kommun man arbetar.

Inför varje avtalsrörelse skriver kommunalarna motioner om fria arbetskläder. Hittills har kravet inte gått igenom.
  – Arbetsgivaren säger att det måste lösas lokalt, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.
  Ingela Gardner Sundström (M), vid arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), säger:
  – Vi vill inte ha så mycket specialvillkor. Vi är inte så pigga på att detaljreglera.
  Om det faktum att det skiljer sig så mycket mellan kommunerna, säger Ingela Garder Sundström:
  – Ja, det kan synas märkligt vid första påseende. Men skulle man tycka att arbetskläder är en väldigt viktig förmån, så kommer det naturligtvis bli en överströmning av folk.

Till den pågående avtalsrörelsen har Kommunal fått in 99 yrkanden med krav på fria arbetskläder och skor från medlemmarna.
  Kommunal driver nu fria arbetskläder i avtalsrörelsen med SKL. Särskilt lyfter Lenita Granlund fram barnomsorgen och äldreomsorgen, som ofta saknar arbetskläder. För mansdominerade grupper är arbetskläder mer självklara, säger Lenita Granlund. Ett mönster som också syns i vår undersökning.
  – Är det skillnad på skit och skit? undrar Lenita Granlund. Smuts som vi hanterar när vi kommer i kontakt med människor anses inte lika smutsigt som olja eller målarfärg.

För vaktmästare och parkarbetare betraktas kläderna ofta som skyddskläder. Lenita Granlund tycker att det finns anledning att fundera över vad som definieras som skyddskläder och vad som är arbetskläder.
  – På sjukhus är det skyddskläder, den definitionen finns inte i äldreomsorgen, trots att vården av gamla har förflyttats dit. Där är det plastförkläden och handskar.
  Hon menar att kravet på arbetskläder är särskilt relevant idag, eftersom äldreomsorgen har hand om allt sjukare människor. Förr när de gamla låg i långvården togs de omhand av personal med rockar på sig.
  Ingen av parterna vill kommentera hur det går med arbetskläderna i det nya avtalet.

Arbetskläder

Så många i dessa yrkesgrupper har fria
arbetskläder för inomhusbruk:
Barnskötare, 10 %
Parkarbetare, 27 %
Skolvaktmästare, 48 %
Städare, 59 %
Uska/biträde i hemtjänst, 72 %
Uska/biträde på äldreboende, 81 %
Inga av ovanstående, 5 %
Vet ej, 7 %

Så många i dessa yrkesgrupper har fria
arbetskläder för utomhusbruk:
Barnskötare, 33 %
Parkarbetare, 74 %
Skolvaktmästare, 54 %
Städare, 15 %
Uska/biträde i hemtjänst, 41 %
Uska/biträde på äldreboende, 12 %
Inga av ovanstående, 5 %
Vet ej, 8 %

Så många i dessa yrkesgrupper har fria
arbetsskor för inomhusbruk
:
Barnskötare, 5 %
Parkarbetare, 14 %
Skolvaktmästare, 31 %
Städare, 35 %
Uska/biträde i hemtjänst, 13 %
Uska/biträde på äldreboende, 17 %
Inga av ovanstående, 23 %
Vet ej, 19 %

Så många i dessa yrkesgrupper har fria
arbetsskor för utomhusbruk:
Barnskötare, 7 %
Parkarbetare, 61 %
Skolvaktmästare, 40 %
Städare, 6 %
Uska/biträde i hemtjänst, 11 %
Uska/biträde på äldreboende, 3 %
Inga av ovanstående, 14 %
Vet ej, 18 %

Undersökningen

• KA har frågat samtliga kommuners personalchefer om sex yrkesgruppers tillgång till fria arbetskläder.
• Frågorna syftade på arbetskläder, inte skyddskläder såsom förkläden, skyddsrockar eller annan liknande utrustning som lagen kräver.
• Drygt hälften av landets kommuner har besvarat enkäten. I många kommuner finns inget centralt beslut om arbetskläder, utan varje nämnd bestämmer om deras personal ska få arbetskläder. En del personalchefer har svarat att det är för omfattande arbete att ta reda på vad som gäller i de tre olika förvaltningarna, utbildning, omsorg och tekniska.

Arbetskläder eller skyddskläder? 

• Lagstiftningen gör skillnad på arbetskläder och skyddskläder. Till skillnad från arbetskläder är arbetsgivaren skyldig att hålla personal med skyddskläder. Arbetsgivaren ska analysera och bedöma vilken personlig skyddsutrustning som eventuellt krävs.
• Skyddskläder och skyddsskor är alltså en bedömningsfråga från fall till fall.
• Parkarbetare och vaktmästare har  ofta skyddskläder. Men andra yrken kan också få skyddskläder. I Arboga t ex har Kommunal och kommunen enats om att barnsköt-are och äldreomsorgens personal ska få skyddsskor, för att skydda knän och ryggar från hårda golv.
• Skyddshandskar, skyddsrock eller plastförkläde ska användas vid arbetsuppgifter som innebär kroppsnära arbete, oavsett om det finns någon känd smitta eller inte.