Jörgen Larsson har analyserat statistik om 20 000 föräldrars levnadsförhållanden. Hans färska avhandling visar att den sammanlagda arbetstiden för en småbarnsmamma och en småbarnspappa har ökat med mer än tio timmar per vecka sedan 1970-talet.
  Samtidigt är många föräldrar missnöjda med hur de fördelar sin tid mellan till exempel arbete, barn och sin partner.

För att få ordning på tillvaron väljer många föräldrar att gå ner i arbetstid. Jörgen Larssons avhandling visar att skillnaden mellan könen är betydligt större där än när det gäller föräldraledighet. 28 procent av småbarnsmammorna väljer att arbeta 30 till 36 timmar per vecka för att de har barn, jämfört med bara 2 procent av småbarnspapporna.
  Bland män som är arbetare eller lägre tjänstemän är andelen ännu lägre.
  – Min egen idé för att lösa detta är en frivillig 35-timmarsvecka för småbarnsföräldrar. Den innebär att de mammor och pappor som arbetar 35-timmarsveckor skulle få en viss statlig kompensation för inkomstbortfallet under exempelvis ett par år. Det skulle skapa incitament även för pappor att gå ner i arbetstid eftersom familjen skulle få dubbelt så stor ersättning om båda arbetar 35-timmarsvecka jämfört med om bara mamman arbetar 30-timmarsvecka, säger Jörgen Larsson i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Jörgen Larsson har även gjort intervjuer med 19 pappor som valt att arbeta deltid. Deras motiv var att de ville minska tidspressen på familjen och vara mer närvarande i sina barns liv.