Förhandlingarna om ett nytt avtal för handelsanställda har strandat. Avtalet går ut nu på lördag den sista mars. Nu har arbetsgivarna Svensk Handel begärt frivillig medling. Men Handels vill fortsätta förhandlingarna utan inblandning utifrån.
  Lenita Granlunds bedömning är att resultatet av Handels förhandlingar är avgörande för hur det kommer att gå för Kommunal och de andra facken i LO-samordningen.
  – Handels sak är vår sak. Det handlar om jämställdhetspott och om visstidsanställningar. Vi måste fundera över vilka konfliktåtgärder vi kan bistå med, säger Lenita Granlund.

 Lenita Granlund.Lenita Granlund.

Redan i starten gjorde arbetsgivarna Svensk Handel klart att deras gräns går vid 2,6 procent. Det är den löneökning som industrin fått.
  – 2,6 procent skulle innebär att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ökar. Det skulle innebära ett steg tillbaka, det kan vi inte acceptera, säger Lenita Granlund.
  Skälet är att ett procentpåslag blir mindre i pengar för en lågavlönad än för en högavlönad.
   Därför anser Lenita Granlund att Byggnads avtal är viktigt. Avtalet gav 2,6 procent eller 4,45 kronor per timme.  Det gav byggstädarna 774 kronor mer i månaden eller 4 procent.
– Draghjälpen handlar om kronpåslagen. Det handlar om en viktig princip, i stället för att prata om procent pratar man om kronor.

Hon poängterar att de mansdominerade facken i LO-samordningen flera gånger sagt att de är beredda att ta kampen för jämställda löner. Och att LO-samordningen bygger på det.
  Lenita Granlund är mycket kritisk mot Medlingsinstitutet som uttalat att ingen ska få mer än industrins 2,6 procent.
  – De stöder arbetsgivarna synsättet på ett tråkigt sätt. De har dikterat allt från början. Jag beklagar att läget är så allvarligt.

Hon anser att Medlingsinstitutet ställt sig på arbetsgivarnas sida och därför är inte medling ett alternativ.
  – Det är olyckligt för vi är faktiskt parter på en arbetsmarknad som ska förhandla. Medling för mig är att en medlare ska förmedla två parters intressen och bli något som två parter kan köpa. Men här har man från början dikterat att det är 2,6 och ingenting annat. Det kan väl inte ses som en medling? Det handlar inte om oss, det handlar om hela arbetsmarknaden och LO-samordningen och vår kamp för mer jämställda löner.

Lönekrav

Kommunal följer LO-samordningen som innebär krav om löneökningar på minst 860 kronor eller lägst 3,5 procent.
I stort sett alla avtal som slutits hittills har landat på 2,6 procent.
I Byggnads och Sekos avtal innebär 2,6 procents löneökning 774 kronor.
För Kommunals del skulle löneökningar med 2,6 procent motsvara ungefär 560 kronor i genomsnitt.
774 kronor betyder för Kommunal procentuella löneökningar med nästan 3,6 procent.
860 kronor motsvarar knappt 4 procent.
I LO-samordningen ingår alla LO-förbund utom IF Metall, GS och Livs.