Den offentliga sektorn är en stor arbetsgivare i Frankrike. 5,3 miljoner personer är anställda, av dem beräknas 900 000 ha tillfälliga anställningar.

Inom den offentliga sektorn finns tillfälliga kontrakt inom många olika yrken. En av dem är rörmokaren Bernard Simon, i kommunen Woippy i nordöstra Frankrike.
  – Hos oss finns det personer som har jobbat på korttidskontrakt i flera decennier. De offentliga arbetsgivarna är ibland värre än de privata. Korttidskontrakten är ofta billigare för arbetsgivaren, men det beror också på en del slarv. Lokalpolitikerna är inte alltid utbildade i personalfrågor, säger Bernard Simon, som är fackligt aktiv i CGT.

Men nu skärps reglerna. Alla som har arbetat i minst sex år under de senaste åtta åren får automatiskt fast jobb. Uppskattningsvis berör förändringen direkt 100 000 personer.
  – Det är förstås bra. Men vi skulle önska att det blev ännu lättare för lågutbildade att få fasta kommunala tjänster, som också ger dem en möjlighet att göra karriär, säger Bernard Simon.