– De har lagt munkavle på alla politiker som är inblandade. Vi har inte fått någon förklaring till varför det är sekretess på allt, säger Kevin Thompson, som är Kommunals ombud på sjukhuset.

S:t Görans sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus. Det finansieras helt av offentliga medel, och bara Stockholms läns landsting betalar mer än 1 miljard om året för vården där.  Sjukhuset drivs av vårdjätten Capio, men nu har de fått tävla med fem andra företag om att få fortsätta driften.
  Kevin Thompson säger att en mycket snäv krets fått insyn i hur kraven på anbuden sett ut, och att det rått sträng sekretess kring dessa. Kraven innehåller viktig information hur landstinget prioriterar kvalitet jämfört med ett lågt pris. När priset väger för tungt bjuder företagen under varandra, och för att klara prispressen är risken stor för nedskärningar och sämre kvalitet. Den risken kan vara stor i det här fallet.
  – Här väger kvalitetsfaktorerna bara 5-10 procent, och till 90-95 procent är det priset som styr, säger Kevin Thompson.

Den här övervikten har fått två företag att avstå från att lämna anbud, Carema och Praktikertjänst. Kvar är Aleris och Capio, samt möjligen ett tredje företag. Enligt Kevin Thompson kan personalens situation förändras kraftigt beroende på vem som vinner.
  – Om ett annat företag vinner ska all personal flyttas med och inledningsvis har de samma villkor, men sen tror vi att de vill byta till ett sämre kollektivavtal.

Meddelarfriheten är säkrad redan i kraven, men prispressen kan få starkt negativa konsekvenser.
  – Om det är för lågt pris är risken att man vill göra personalneddragningar. Samtidigt ökar vårdtyngden, vi kan vårda allt fler personer längre upp i åldrarna, så vi behöver snarare en förstärkt bemanning, säger Kevin Thompson.
  Den som vinner upphandlingen får driva sjukhuset till 2021, med möjlighet till förlängning. Beslutet fattas i hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 mars. Samma dag hålls en demonstration utanför Landstingshuset med krav på att upphandlingen stoppas eftersom priset sätts före kvaliteten.

Fotnot: Texten har justerats den 30 mars, eftersom den tidigare versionen gav en delvis missvisande bild av vad som var sekretessbelagt i upphandlingen.