Under de senaste tre åren har antalet ärenden till arbetsskadeförsäkringen minskat rejält från 13 000 till 7 000 stycken. Att antalet som ansöker om arbetsskadelivränta sjunker får konsekvenser.
  Arbetsgivarna betalar varje månad in arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Avgifter som ska räcka till bland annat föräldraförsäkring och sjukförsäkring. Förra året var 0,68 procent av avgiften till för att bekosta arbetsskadeförsäkringen, men så mycket pengar har inte gått åt.  Av de drygt 8,8 miljarder kronor som arbetsgivarna betalade in förra året användes bara drygt hälften, resten gick in i statens finanser.

Trenden har varit den samma de senaste tio åren och det har gjort att staten sammanlagt fått in drygt 33 miljarder kronor som använts till att täcka andra kostnader i regeringens budget. Det har de kunnat göra eftersom avgiften trots namnet inte är öronmärkt för just arbetsskadeförsäkringen.
  I budgeten för 2011 tog regeringen beslutet att sänka arbetsgivarnas arbetsskadeavgift till 0,3 procent. Försäkringskassan räknar med att antalet som ansöker om arbetsskadelivränta kommer att fortsätta sjunka. 

LO/TCO Rättsskydd vill ändra på det och ska under året att starta en kampanj för att få fler att ansöka om arbetsskadelivränta.
  – Hur det ska gå till är inte klart än. Men vi kommer att åka runt i landet och träffa fackföreningar från LO och TCO och föreläsa för att öka kunskapen om arbetsskadeförsäkringen, säger Mattias af Malmborg, jurist på LO/TCO Rättsskydd.