Ingen vet ännu vad kommissionen tänker föreslå. I de versioner som läckte ut förra veckan finns inskränkningar i de fackliga rättigheterna som får Europafacket att gå i taket.
  De kan inte tänka sig att en domstol ska pröva och avgöra rätten för europeiska fack att ta till stridsåtgärder.

I det förslag som läckt ut sockrar kommissionen sitt förslag med några förbättringar i tillämpningen av det direktiv som reglerar villkoren för löntagare som tillfälligt utför arbete i ett annat EU–land. Enligt förslaget ska det bland annat gå att ställa krav om att entreprenörer som anlitar utländska underentreprenörer blir ansvariga för att dessa företag ger sina anställda de löner och arbetsvillkor som krävs enligt direktivet.
  Men detta är inte tillräckligt enligt Europafacket. När José Manuel Barroso blev omvald som EU–kommissionens ordförande, lovade han att se över EU–rätten för att stärka löntagarnas rättigheter.

Europafacket påminner om det löftet i ett uttalande några timmar innan kommissionen presenterar sitt förslag.
  I uttalandet säger Europafacket att de inte kan acceptera några försök att begränsa löntagarnas rättigheter. Tvärtom vill de att dessa rättigheter ska gå före kapitalets frihet på EU:s inre marknad.