Kommunalarbetaren har tidigare berättat om kommissionens förslag om att begränsa fackens konflikträtt enligt proportionalitetsprincipen.
Stridsåtgärderna ska kunna prövas i domstol vad gäller EU:s grundläggande frihet för kapitalet samt om stridsåtgärden är rimlig i styrka och omfattning i förhållande till de mål facket vill uppnå med konflikten.
  – I dag regleras vår konflikträtt i Medbestämmandelagen, MBL, och i avtal mellan parterna. Med kommissionens förslag kan en arbetsgivare hänvisa till EU–rätten och begära att en svensk domstol förbjuder en strejk som är tillåten enligt MBL och våra avtal. Det är helt oacceptabelt, säger LO:s jurist Claes–Mikael Jonsson.

LO uppmanar Sveriges regering att stå upp för den svenska modellen och säga nej till kommissionens förslag.
  TCO:s ledning har ännu inte bestämt vad den tycker men deras chefsjurist Ingemar Hamskär är inne på samma linje som LO:
  – Min rekommendation till TCO:s ledning är att säga nej till kommissionens förslag, säger han.
  Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström har inte gått att nå för en kommentar. Albin Molander, politisk sakkunnig i arbetsmarknadsdepartementet, säger att regeringen inte kan ta ställning innan kommissionens förslag studerats i detalj.
  – Därefter ska vi samråda med oppositionen och arbetsmarknadens parter för att lyssna på vad de tycker innan regeringen bestämmer sig, säger han.

Arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv tycker som sin europeiska organisation, Business Europé. De säger nej därför att förslaget om att begränsa strejkrätten kopplas ihop med förslag av kommissionen om att förändra tillämpningen av utstationeringsdirektivet.
  Det direktivet reglerar villkoren för löntagare som tillfälligt arbetar i ett annat EU–land.
  Kommissionen säger sig vilja motverka social dumping genom att ge myndigheterna bättre möjligheter till kontroll av utländska entreprenörer och att entreprenörer inom byggsektorn ska vara ansvariga för hur utländska underentreprenörer de anlitar agerar mot sina anställda.
  Business Europé anser att detta hindrar fri rörlighet för företag inom den inre marknaden.

Europafacket är också emot kommissionens förslag. Generalsekreterare Bernadette Ségol säger att begränsningen av strejkrätten är oacceptabel. Hon är mer avvaktande till förslaget om förändrad tillämpning av utstationeringsdirektivet.
  – Vi har ännu inte fått se den slutgiltiga versionen av förslaget. Därför vill jag i första hand påminna kommissionens ordförande om hans löfte om att motverka social dumping. De tidigare förslag vi har sett innehåller allvarliga brister. Men allvarligast är förslaget om att begränsa strejkrätten, säger hon.