Det presenterar Arbetsmiljöverket i en rapport där de sammanställt forskning om migration, arbetsmiljö och hälsa.

Hälsan varierar däremot mycket mellan invandrare från olika länder.
  – I Sverige hittar vi sämst hälsa hos nordiska invandrare och därefter hos grupper utanför OECD-området, säger Bo Johansson som är en av rapportförfattarna till tidningen Arbetsliv.