Stockholms stad satsar tre miljoner kronor på ett ettårigt projekt där skolungdomar ska få möjlighet att arbeta på äldreboenden under kvällar och helger. Tanken är att de ska vara en extra resurs som kan erbjuda de äldre aktiviteter som den ordinarie personalen inte hinner med. Ungdomarna kommer att erbjudas avtalsenliga löner.
  KA har tidigare skrivit om liknande satsningar på ungdomsjobb med full lön. i Umeå har kommunen erbjudit ungdomar sex månaders heltidsjobb. I Stockholm handlar det om skolungdomar som jobbar ett par timmar, en gång i veckan.

Huvudmålet med projektet är att erbjuda de äldre aktiviteter på helgerna. Det är också ett sätt att få ungdomar att bli intresserade av en framtida karriär inom äldreomsorgen. Enligt Karin Gens borde de första jobben bli klara i april. De kommer att läggas ut på Stockholm stads hemsida.
  – I första hand är jobben tänka för gymnasieungdomar, men det kan hända att någon i nian också kan få chansen, säger Karin Gens.
  Projektet är inspirerat av företaget Ung omsorg som har samarbetat med Carema Care om ett liknande projekt.