Det har gjorts ungefär 35 000 – 40 000 anmälningar om arbetssjukdomar och arbetsolyckor i Sverige varje år sedan 2008. Trots det minskar antalet som ansöker om arbetsskadelivränta stadigt.  2008 var det 13 000 inkomna livränteärenden och 2011 7000 stycken.
  – Det finns en uppgivenhet som gör att färre som anmäler ansöker. De tror inte att de kan få rätt, säger Mattias af Malmborg, jurist på LO/TCO rättsskydd.

Uppgivenheten har han mött hos många klienter och också fått bekräftad genom en enkät som gjorts till fackförbunden inom LO och TCO. Han kan förstå den men tycker inte att den är riktigt befogad.
  – Det går att få sina arbetsskador godkända, men då måste man anmäla dem annars kan man aldrig få det.

När du ansöker om ersättning

• Ansök så fort du kan.
• Lämna en bilaga med tydlig och utförlig beskrivning av dina arbetsuppgifter och din arbetsmiljö. Beskriv arbetsställningar och liknande. Ta hjälp av skyddsombudet, be dessutom om intyg från arbetsgivare, företagsläkare och liknande.
• Ordna remiss till en läkare specialiserad på arbetsmiljömedicin eller din typ av skada. Be om en utredning av om det finns medicinsk grund för att skadan är en följd av arbetet. Bifoga intyget med anmälan.
• Om du inte varit sjuk innan arbetsskadan uppkom bifoga utdrag ur dina journaler som styrker det eller visa att du inte varit sjukskriven.
• Du ska både anmäla arbetsskadan genom arbetsgivaren och ansöka om ersättning på speciell blankett – 5002 Ansökan ersättning från arbetsskadeförsäkringen.
• Alla med kollektivavtal är också försäkrade hos AFA försäkring så anmäl skadan även där.
Källa: LO/TCO Rättsskydd, Försäkringskassan