SVAR: Är det Försäkringskassan som fastställt din sjukpenninggrundande inkomst, SGI, till 321 000 kronor? Eller är det din egen uträkning? Om Försäkringskassan fastställt din SGI till 321 000, högsta möjliga belopp under 2011, då stämmer inte 486 kronor per dag.
  Utgår vi i stället från att Försäkringskassan bara ger dig 486 kronor per sjukskrivningsdag innebär det att kassan fastställt din SGI till ett mycket lägre belopp. Förklaringen kan då vara att du är timanställd och har redovisat oregelbundna arbetstider. Vid timanställningar och andra typer av anställningar, där det är svårt att göra en uppskattning av den regelbundna arbetstiden, kan Försäkringskassan i stället beräkna SGI:n med ledning av ett genomsnitt av tidigare inkomster från anställningen.
  Men jag tycker att det oavsett uträkningsmetod låter lite med 486 kronor per dag. Mitt råd är att du kontaktar Kommunal för hjälp och vägledning. Eftersom du är medlem i förbundet och har beviljats sjukpenning har du också rätt till ersättning från AFA Försäkring, den så kallade avtalsgruppförsäkringen AGS. Den är som huvudregel 10 procent av din SGI från dag 15 och som längst till och med den 360:e dagen i din sjukperiod.