SVAR: En arbetsgivare får inte lägga ut semester under uppsägningstiden om den anställde inte går med på det.  Du kan tolka detta som att det är möjligt att göra på det sätt du beskriver.