SVAR: Du får tillgodoräkna dig dina tidigare medlemsår under förutsättning att det inte blir något uppehåll mellan dina två medlemskap. Blir det ett glapp nollställs din medlemstid och du får börja om från början. Det som krävs för att du inte ska få ett glapp är att du begär utträde ur Småföretagarnas a-kassa den sista i en månad och direkt ansöker om inträde hos oss månaden efter.