SVAR: Ja, det stämmer att du kan använda deltidsdagarna för att fylla upp arbetsveckan. Hur många av de 75 deltids­dagarna som dras när du arbetar tre dagar beror på hur många dagar med a-kassa du får den veckan. Får du två ersättningsdagar dras två deltidsdagar. Får du  en ersättningsdag dras en deltidsdag och så vidare. De 75 dagarna blir alltså orörda om du avstår från att stämpla en vecka.
  Om du har en timanställning, kom ihåg att det är viktigt att du redovisar exakt den tid du arbetar på rätt dag. Jag passar på att ta upp det här eftersom vi haft en del ärenden där vi tyvärr varit tvungna att göra polisanmälan om bidragsbrott. Detta för att personer velat kringgå deltidsreglerna genom att redovisa arbetade timmar i fel vecka.