SVAR: Karensdagen är en viktig fråga för förbundet och vi arbetar aktivt mot politiken för att få en ändring av karensreglerna. Vi har i våra kollektivavtal regler om vad som gäller vid sjukdom, men idag finns det inget tak för hur lång en karensdag kan vara.
  Jag vet inte vilket avtal du omfattas av, så du måste kontakta din sektion för att få hjälp med din specifika fråga.