OBS! Kan arbetsgivaren tvinga dig att avbryta semestern för att jobba? Aktuell information om vad som gäller finns här.

SVAR: Om vi utgår från semesterlagens 25 semesterdagar ska dessa räcka till fem veckors semester. Det betyder att man har fem semesterdagar per arbetsvecka. Jobbar man måndag till fredag blir en semesterdag en arbetsdag. Men jobbar man både kvällar, helger och nätter kanske man gör många timmar per arbetspass. Det blir då färre arbetspass per vecka.
Som exempel kan vi ta en person som arbetar natt och så säger vi att den personen gör nio arbetstillfällen under en fyraveckorsperiod. Om varje arbetsdag motsvarar en semesterdag skulle den personen kunna ha semester i några månader med hjälp av sina 25 semesterdagar. Det är då man räknar om semester med hjälp av en kvot, som kan se olika  ut i olika avtal. Tanken är att alla ska ha fem veckors semester på fem veckor, varken mer eller mindre.