SVAR: Frågan är om du är ombudsman eller förtroendevald. Är du ombudsman skulle det kunna vara du som tecknat ett lokalt kollektivavtal gällande årsarbetstid, om det krävs ett sådant. Finns ett sådant avtal och ni upplever att det inte fungerar kan detta avtal sägas upp.
Om inget lokalt kollektivavtal behövs är frågan om arbetsgivarens insatser strider mot gällande lagar.
  Är du förtroendevald ska du vända dig till din sektion, som dels vet vilket kollektivavtal som gäller och om det finns ett lokalt kollektivavtal som eventuellt kan sägas upp eller omförhandlas. Är du ombudsman finns lokala rutiner om hur detta ska hanteras, förutsatt att du är anställd  som ombudsman i Kommunal och ingen annanstans.