Nadejda Andzeev är uppväxt med att hämta vatten i en brunn i sin hemby Boldureshi i Moldavien, vinter som sommar. I ett hörn på gården fanns ett utedass. Även när vattnet kokades luktade det illa. Det påstods att det kunde innehålla kemikalier från en läcka i en tobaksfabrik. Hon drack det ändå.

Nadejda Andzeev.Nadejda Andzeev.

Nu är hon på världsvattenforumet i Marseille. Hon tillhör en av de europeiska kvinnoorganisationerna, som har en monter där. Nadejda är med och driver ett projekt i en by i utkanten av huvudstaden Chisinau. Hon kämpar med myndigheterna för att invånarna ska få ekologiska toaletter. Nu använder de sig av lösningar som förorenar grundvattnet ännu mer.

Vattenföroreningar är ett problem även i grannlandet Rumänien. Det finns det ställen där vattnet har så dålig kvalité att nyfödda drabbas av blue baby syndrom. De får missbildningar på hjärtat. Romerna är speciellt illa utsatta, när det gäller tillgång på vatten. Även i Bulgarien, Albanien och de baltiska länderna finns det brister.
  Nu tänker EPSU, den fackliga federationen för offentligt anställda, samla in en miljon namnunderskrifter och sätta press på EU, så att alla människor får en laglig rätt till vatten, åtminstone inom EU:s medlemsstater.

 Sandy Westergren.Sandy Westergren.

I Marseille finns några representanter från Kommunal, bland annat Sandy Westergren, elektriker på Götebors Vatten.
  När Sandy Westergren kommer tillbaka till Göteborg tänker han sätta i gång med namninsamlingen.
  – Jag hade ingen aning om att det är så många invånare i Europa som saknar rent dricksvatten och toaletter, säger han.
  Anders Jonsson, Kommunals ombudsman, är också på plats.
  – Det skulle vara intressant om Kommunal kunde jobba med kvinnoorganisationer i Europa som i Moldavien. Då kunde vi förena jämställdhet med att lyfta fram vattenfrågorna, säger han.

Både han och Sandy Westergren får många aha-upplevelser, inte minst på det alternativa forumet, som även anordnas i Marseille.
  Anders Jonsson blir mer och mer arg. Han kommer ut från ett seminarium där han har fått reda på hur företag och stater köper upp mark runt om i världen för att komma åt jordbruksmark och därmed vatten. Det händer till och med i Europa.
  – Vi gör inget, inte jag heller, det kan göra mig så upprörd, säger han, som självklart kommer att jobba med EPSU-kampanjen, då han kommer hem.

 Kampen för rent vatten

120 miljoner människor i Europa saknar tillgång till rent dricksvatten. 85 miljoner saknar fortfarande toaletter i sina hem. (WHO).
Första april drar EPSU i gång med det europeiska medborgarinitativet. EPSU vill tvinga fram att EU sätter bindande mål att förse alla medlemsstater med vatten och sanitet. Moldavien tillhör inte EU, men har fackföreningar som ingår i EPSU.
De svenska fackförbunden inom den offentliga sektorn ska bidra med 150 000 namnunderskrifter.

Nadejda Andzeev tillhör en kvinnoorganisation i Moldavien som ingår i WECF, Women in Europe for a common future.