– Förr fokuserade man mest på det sjuka hos patienten. Jag minns att man kallade patienten vid namnet för deras diagnos, till exempel ”gallan”, säger Caroline Täck.

Caroline arbetar som undersköterska på demensboendet Törnvägen 1 i Nybro. Hon har arbetat som undersköterska i 23 år och för ett och ett halvt år sedan valde hon att vidareutbilda sig inom yrket.
  Caroline läste Specialutbildad undersköterska i hälsofrämjande vård och äldreomsorg vid Yrkeshögskolan i Eslöv. Där har alla kurser det salutogena synsättet i grunden samt inslag av Lean Healthcare. Det är en filosofi från Japan som överförts till vården och handlar mycket om att skapa värde för kunden, och ordning och reda. 

På demensboendet försöker Caroline idag ta med sig av det hon lärt sig.
  – Det är särskilt viktigt på ett demensboende. De dementa behöver ordning och bra planering, annars blir de lätt stressade.
  Det salutogena synsättet grundar sig i tänket att få bruk-aren att känna sig delaktig, vilket i sin tur skapar engagemang.
  – Försök fånga in det som brukaren klarar av att göra själv. Det kan vara allt från att knäppa knapparna till att skära maten på tallriken. Med det salutogena synsättet ser vi, i stället för det sjuka, de funktioner som brukaren har kvar och försöker sedan bevara det.

Utbildningen vid Eslöv yrkeshögskola är helt ny och den enda i Sverige.
  – Jag ville bli mer kompetent inom mitt arbete och tyckte att utbildningen tog upp flera bra delar. Lean Healthcare är något av det som sticker ut från andra utbildningar och som varit väldigt givande. Vi pratade även mycket om hälsa, både hos personal och brukare. Mår vi bättre och är piggare kan vi göra ett bättre arbete.
  Caroline tror att det salutogena synsättet är på framfart överallt.
  – På vår senaste arbetsträff fick vi information om att Nybro kommun ska starta ett hälsoprojekt med salutogent perspektiv för personalen. Jag tycker att det är jättekul att man börjat uppmärksamma detta.

Specialutbildad undersköterska 

Skola: Yrkeshögskolan i Eslöv i Skåne.
Studietakt: 1 ½ år på distans, 75 procent.
Antagningskrav: Du är undersköterska med minst ett års arbetslivserfarenhet inom yrket.

För mer information och ansökan till utbildningen: www.eslov.se