– Det finns ett stort behov av fördjupade kunskaper bland personalen inom äldrevården.

Vad skiljer det här från vanlig undersköterskeutbildning?
  – Utbildningen fokuserar på bemötandet med de äldre. Förutom en ökad kunskap om demenssjukdomar och palliativ vård, utbildas studenterna även i kostens, miljöns och kulturens betydelse för de äldres hälsa.

 Kerstin Björck.Kerstin Björck.

Hur kommer de att få användning av kunskaperna?
  – De kan använda kunskap-erna till att förbättra kvaliteten inom äldrevården, som att coacha kolleger och föra vidare sina kunskaper till dem. Ledarskapsträning är en del av utbildningen, vilket gör att studenterna kommer att passa bra som till exempel samordnare.

Ger utbildningen högre lön?
  – Det råder inte vi över. Tidigare har i alla fall Landstinget Kronoberg och Växjö kommun gett lönepåslag till personer som har gått liknande utbildningar.

YH-utbildning

Utbildningsort: Växjö
Utbildningstyp: Ettårig distansutbildning, eleverna samlas några dagar åt gången vid 3-4 tillfällen per termin.
Behörighetskrav: Gymnasie- och undersköterskekompetens, sex månaders arbetslivserfarenhet.
Läs mer: www.itkronoberg.se