1. Vad krävs för att få ledigt för studier?
  Du ska ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.

2. Hur länge?
  Längden är inte begränsad. Man har rätt att vara ledig på obestämd tid om man inte vet när studierna är klara. Behöver du bara vara ledig halvtid har du rätt att få det.

3. Kan arbetsgivaren säga nej?
  Nej, men sök ledighet i god tid. Gäller ledigheten längre studier kan den skjutas upp av arbetsgivaren, som högst i sex månader. Arbetsgivaren är skyldig att informera både dig och facket om skälet.

4. Kan jag jobba på lovet?
  Ja, men det gäller att formulera ansökan så att ledigheten bara gäller terminerna.

5. Får jag komma tillbaka till jobbet?
  Ja, du har rätt att komma tillbaka till samma jobb eller likvärdigt. Om studierna avbryts kan du också komma tillbaka, men arbetsgivaren har då rätt att skjuta upp din återgång till arbetet med två till fyra veckor beroende på hur länge du varit ledig.

6. När får man studiemedel?
  När man studerar på grund-skole- och gymnasienivå på komvux, på folkhögskola, högskola, YH, KY eller andra eftergymnasiala utbildningar.

7. Får jag plugga vad som helst?
  Ja, men studierna måste vara planerade. Distansstudier är okej.

8. Hur länge kan jag få studiemedel?
  Högst tolv terminer för högskola och andra eftergymnasiala utbildningar.

9. Finns det en övre åldersgräns?
Man kan få studiemedel tills man fyller 54 år men rätten att låna begränsas efter 45.

10. Hur mycket får man?
  För en veckas heltidsstudier får man 2 230 kronor. En del av summan är bidrag (699 kronor) och en del är lån (1 531 kronor).

11. Kan jag få mer pengar?
  Du kan få extra bidrag om du har barn. Mer lån kan du söka om du är över 25 och har haft inkomst före studierna eller om du har extra kostnader för resor eller dubbelt boende.

12. När måste jag börja betala tillbaka?
  Om du har lån efter 1989 börjar du i de flesta fall att betala tillbaka lånet tidigast sex månader efter att du senast hade studiestöd.

13. Hur stor inkomst får jag ha när jag får studiemedel?
  Om du läser 20 veckor på heltid under ett kalenderhalvår, får du ha inkomster upp till 70 400 kronor utan att studiemedlen minskas. Läs mer på www.csn.se.

13 frågor och svar om pengar och ledighet.