– Utbildningen var suverän. Från början var jag mest intresserad av att jobba på simhall, men under utbildningen fick jag upp ögonen för parkarbete, massage och gyminstruktionsdelen, säger hon.
  Therese Larsson tog examen i december, och har redan fått ett längre vikariat på kombinationsanläggningen Norsjö Arena.

 Therese Larsson.Therese Larsson.

Utbildningen Badmästare/verksamhetsledare för fritidsanläggningar utökas till två år i höst. Den är inriktad mot både bad- och friskvårdsanläggningar samt park- och fritidsanläggningar. Utbildningen förbereder studenterna för arbete på kombinationsarenor, inte bara simhallar.
  Många tidigare elever har blivit chefer. Utbildningen förlängs därför en termin, och kurser i ledarskap och ekonomi ges större utrymme.

YH Campus Skellefteå

Kursstart: Utbildningen startar 3 september, sista ansökningsdag är 30 april. (Datumen är inte helt säkra utan bestäms på ett möte om två veckor.)
Utbildningens utformning: Två års heltidsstudier på distans. Studenterna träffas en vecka per månad. De flesta träffarna hålls i Skellefteå, men vissa kommer att hållas på andra platser i landet. 28 veckors praktik, uppdelad på tre tillfällen.
Behörighetskrav: Gymnasiekompetens, tre års yrkeserfarenhet, godkänt prov för simmärket Guldbojen.
Hemsida: www.skelleftea.se