1. Vad blir det viktigaste för dig att driva som LO:s ordförande?
  – Viktigast är att fortsätta arbetet med att bryta trenden med minskande medlemsantal. Den fackliga styrkan hänger på dess storlek.
Jag vill också jobba för att LO ska bli en tydligare part i samhällsdebatten, i opinionsbildningen. Arbetslivets villkor förändras och LO ska vara en drivande kraft för att det inte blir till det sämre.
  – Många av de frågor som är avgörande för LO-medlemmarna beslutas om i politiken, så det är också viktigt att driva på politiskt för att förbättra våra medlemmars vardag.

 Helén Pettersson.Helén Pettersson.

2. Hur ser du på LO:s roll framöver?


  – LO har en oerhört viktig roll att fylla i dagens samhälle. Ju starkare kapitalet och de stora företagen blir, desto viktigare är det med ett starkt arbetstagarkollektiv för att behålla balansen i samhället. Det är det som är det vinnande konceptet för ett starkt samhälle där både människor och företag mår bra.

3. Ska LO jobba mer ihop med tjänstemännen i framtiden?
  – Jag tycker vi ska ha ett bra samarbete med tjänstemännen i de frågor som vi tycker lika. Vi ska också ha respekt för att deras fackliga organisationer är politiskt obundna, och att de därmed inte alltid är lika politiskt tydliga som vi är. Många frågor kan vi arbeta med tillsammans, problem som våra medlemmar delar, och det ska vi självklart göra med kraft.

4. Hur ska LO samordna förhandlingar i framtiden, branschvis eller enat med alla förbund?
  – Vi står starkast när vi är helt eniga.

5. Vad kan LO göra för att minska löneskillnaderna mellan mans­ och kvinnodominerade yrkesgrupper?
  – Här krävs diskussioner med och mellan förbunden om hur framtida låglönesatsningar och jämställdhetspotter ska se ut. Det är inte en enkel fråga, och ingenting som en LO-ordförandekandidat ensam kan komma med lösningen på. Det krävs stora, gemensamma, strategiska diskussioner.
 
6. Hur vill du som LO­-ordförande agera för att öka anställningstryggheten för alla dem med tidsbegränsade anställningar?
  – Jag anser att ett tak måste sättas för visstidsanställningarna, och att antalet anställningsformer måste ses över. Här behöver vi en stark samverkan mellan facket och politiken.

7. Tänker du som LO:s ordförande ta plats i Socialdemokraternas
verkställande utskott? Om ja, motivera varför.
  – Det anser jag inte är ett beslut som LO:s ordförande avgör själv, utan är en fråga som bör diskuteras noga i styrelsen. Den facklig-politiska samverkan är viktig för framtiden, och det går inte att bortse från att ledamöterna i verkställande utskottet har inflytande över politiken.

8. Europafackets ledning manar till strid mot nedskärningarna i EU­länderna och säger nej till eurozonpakten som innebär att kommissionen får makt att tvinga på euroländerna lönesänkningar. Bör LO mot bakgrund av den kritiken säga nej till att Sverige ansluter sig till denna pakt?
  – Det här är en komplicerad fråga. Att vara kritisk till europakten behöver inte vara detsamma som att avstå från att delta i den. Om man väljer att stå helt utanför den så avstår man också från att försöka påverka den till det bättre. Sveriges uppgörelse nu innebär att man inte kommer att bindas av pakten, men ha viss rätt till inflytande över den. Jag gillar inte europakten i sig, men är tveksam till vad vi vinner på att inte försöka påverka den.

9. Beskriv dig själv med tre ord.
Ärlig, ideologisk, orädd.