Vid LO-kongressen avgår även vice ordförande Ulla Lindqvist medan avtalssekreterare Per Bardh kandiderar för omval.
  Vid förra kongressen minskades LO:s ledning från fyra till tre personer. Ledningen består nu av två kvinnor och en man.

Tre män vill bli ny ordförande. Om någon av dem samt Per Bardh blir valda så kommer LO:s ledning att domineras av män.
  Kommunal, som vill att Tobias Baudin blir ny LO-ordförande, har föreslagit att ledningen utökas med en person. Det skulle kunna innebära att ledningen inte blir mansdominerad trots två män i ledningen.

LO:s styrelse säger i sitt yttrande nej till det förslaget. Styrelsen tycker inte att LO har råd med fyra personer i ledningen och att det inte heller behövs sedan organisationen av arbetet ändrats.

Kongressen

• Den 25–28 maj håller LO kongress i Folkets Hus i Stockholm. 300 ombud från LO:s medlemsförbund samlas då för att välja ny LO–ledning, ta ställning till 283 motioner och behandla rapporten ”Full sysselsättning”. Kommunal är det största förbundet med mer än en tredjdel, 114, av alla ombud.
• Kongressmaterial som rapporter med förslag från styrelsen, motioner och annat finns att läsa på www.lo.se.