I mars 2010 fick Solna som första kommun i landet sju vård- och omsorgsboenden med särskilda profiler. De gamla som bor där ska kunna  utveckla sina intressen och tillvaron få en guldkant. Nationella brukarundersökningar visar att  bristen på social samvaro och meningsfulla aktitivter tillhör äldreomsorgens största problem. Många vittnar om en torftig förvaring under de sista åren i livet.

Senhösten 2010 började Solna registrera hur de gamla gör sina val. Av 241 beslut om placeringar har endast 17 personer valt efter intresseprofil och elva har direkt kunnat få sina önskemål uppfyllda.
  Mindre än tio procent har hittills utnyttjat den nya valmöjligheten. Men kommunalrådet Malin Appelgren (KD) tycker ändå inte att modellen är ett fiasko.
  – Även om man själv inte har valt en profil, får man nytta av att hela verksamheten vitaliseras, att boendet har ett bra innehåll i vardagen, säger hon.

Själva tanken på att en äldre ska få välja är också ovan, påpekar hon. Eftersom Solna inte har någon överkapacitet i äldreomsorgen, handlar det många gånger om att snabbt tacka ja så fort det blir en plats ledig. Ligger man på sjukhus och inte kan flytta hem till den egna lägenheten eller  huset är spelrummet inte så stort.
  Professor Mats Thorslund vid Karolinska Institutet och Äldrecentrum anser att Solnas modell är intressant och välmenande. Men frågan är om personer som får plats på vård- och omsorgsboenden oftast inte är för sjuka för att göra meningsfulla val. Två tredjedelar på sådana boenden har en demenssjukdom, i genomsnitt för hela landet.
  – Många av dem vill inte alls flytta, det är en del av sjukdomen. De känner sig  inspärrade och ska bara därifrån, säger Mats Thorslund.

Äldreomsbudsmannen Åke Nordh i Solna har inte fått några klagomål på profilerna. Han har inte mötts av någon kritik mot att arbetet med konsten, musiken och djuren stjäl tid från omvårdnaden.
  – Det här är ett politiskt beslut och visst kan det vara bra att få välja. Men när man är sjuk är det primära att kvaliteten på omvårdnaden är bra, säger han.

Så gick upphandlingen i Solna till

• Hela 49 vårdföretag ville driva profilboendena, och mest populär var inriktningen på djur. Upphandling var en kvalitetsupphandling till fast pris, enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Omvårdnadsförvaltningen i Solna fick 2011 års pris för årets upphandling av tidningen Upphandling24. 
• Solna var först i landet med politiskt fastställda profiler för vårdboenden. Intresset är stort i hela landet och många kommer på studiebesök.