– Det är en tydlig utveckling att förskolan växer. Vi ser också att allt färre väljer andra former som till exempel familjedaghem säger Åsa Nordström, undervisningsråd på Skolverket i ett pressmeddelande.
  83 procent av alla barn 1-5 år var inskrivna i förskolan 2011. För tio år sen var det 68 procent. Under den perioden har antalet årsarbetare med barnskötarutbildning bland personalen ökat med 8 000-9 000. Jämfört med 2010, var det förra året, drygt 1 200 fler årsarbetare med barnskötarkompetens.

På dessa tio år har både andelen förskollärare och barnskötare bland personalen minskat. 2001 var knappt 43 procent av årsarbetarna barnskötarutbildade, 2011 hade den siffran gått ner till 38 procent.
  De grupper som ökat andelsmässigt är de som helt saknar utbildning eller har annan utbildning. Lärarutbildade årsarbeten har exempelvis ökat från 0,5 till 3,9 procent på tio år. En rekordstor andel saknar utbildning helt 2011, 5,4 procent.

Här skiljer det mellan kommunala och enskilda förskolor. Under perioden 2001-2011 har andelen barnskötarutbildade årsarbetare i enskilda förskolor vuxit från 37,8 procent till 38,7.
  Personaltätheten i såväl kommunal som icke-kommunal förskola låg 2011 på 5,3 barn per årsarbetare. Det har sett ut på ungefär samma sätt de senaste tio åren. Det är en liten ökad personaltäthet jämfört med förra året då det var 5,4 barn per årsarbetare.