– Det enda sättet att få ordning och reda är att följa lagstiftningen, säger Håkan Nilsson.
  Enligt LAS, Lagen om anställningsskydd, har den som redan varit timanställd förtur till alla nya vikariat, oavsett vikariatens längd. För att få förtur krävs att man varit anställd mer än tolv månader under de senaste tre åren.

Men i Kommunals avtal med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, står det att företrädesrätt till återanställning inte gäller vikariat som till en början bedöms vara högst 14 dagar.
  – Arbetsgivaren behöver inte följa någon LAS-lista i och med undantaget. De anställer vem de vill. Ibland har vi utbildade undersköterskor som är snudd på tillsvidareanställda, men de får hoppa in dag för dag. Samtidigt har vi nästan olasade som ibland får längre vikariat.
  Inför avtalsrörelsen skrev han en motion och krävde att undantaget ska bort.
  – Så här har det stått i avtalet i 20-30 år. Jag vill hävda att det är en av de orsakerna som gör att vi har problem med korttidsanställningar inom kommun och landsting. Det är det här undantaget från LAS som ställer till det. Arbetsgivaren utnyttjar systemet, säger Håkan Nilsson.

Han noterade att andelen timvikarier ökade när socialkontorets vikariesamordning startade i Skellefteå.
  – Timvikarierna kallas ut via sms. När man startade det ökade antalet timvikarier ganska rejält. Cheferna hackar ner långa vikariat och anmäler 14 dagar i stöten, säger Håkan Nilsson.
  Kerstin Nyström, som är chef för vikariesamordningen, ser andra orsaker.
  – Cheferna har för tajt budget. De vågar inte anställa för länge, säger Kerstin Nyström.
  En annan förklaring är att det blir fler pensionärer. Och fjolårets vinterkräksjuka och utbrott av cryptosporidium.
  Kerstin Nyström hävdar att vikariesamordningen tar hänsyn till företrädesrätten.
  – Men timvikarierna far inte runt i hela kommunen. De är inskolade områdesvis, säger hon.

I förhandlingarna med SKL kräver nu Kommunal att tiden som arbetsgivaren kan frångå företrädsrätten vid vikariat minskas från 14 dagar till sju. Men Håkan Nilsson tycker inte att det räcker. Lagen om anställningsskydd ska följas från dag ett. Det skulle tvinga kommunerna att följa LAS-listan, som de inte klarar i dag. Det är bättre att de överanställer:
  – Då skulle vi få bort visstidsanställningarna och få mer trygga anställningar, säger han.

Förtur & LAS 

För att få förtur till vikariat krävs att man varit anställd mer än tolv månader de senaste tre åren. Enligt LAS, Lagen om anställningsskydd, har den som redan varit timanställd förtur till alla vikariat, oavsett vikariatens längd.  
Men för kommunalare anställda i kommuner och landsting gäller inte förtur till vikariat som bedöms vara kortare än 14 dagar.