Kenneth Rydenlund.Kenneth Rydenlund.

– Under två års tid har jag samtalat med tre personer som är överlämnade till rättpsykiatrisk vård för att de utövat dödligt våld mot barn.

Vad har samtalen handlat om?
  – Personerna i undersökningen har genomgått ett outhärdligt lidande. Under samtalen fick de tala om det som är allra svårast. Genom att tala om brotten kan de lära sig att hantera det faktum att de dödat ett barn. Deras liv kommer aldrig bli som innan men det kan åtminstone bli möjligt att leva.

Hur har det varit att prata med personer som har dödat ett barn?
  – De som jag pratat med har begått fasansfulla brott men det är viktigt att komma ihåg att de led av allvarliga psykiska störningar när de begick handlingarna. Ett av villkoren för att få ingå i studien var att de ångrade sina brott. Man kan känna avsky för någons handlingar, utan att avsky människan som utfört dem.

Hur påverkades du själv av samtalen?
  – Visst blev jag påverkad, helt klart. De berättade bland annat om hur det gick till när de dödade barnen. Det väcker mycket känslor.

Jobbar som skötare

Kenneth Rydenlund är vårdutvecklare på rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena. Han var tidigare skötare inom rättspsykiatrin och jobbar fortfarande som det ibland. Han har skrivit avhandlingen Vårdandets imperativ i de yttersta livsrummen – hermeneutiska vårdande samtal inom den rättspsykiatriska vården.