Cheferna säger plötsligt att hon är ”olämplig”, medan arbetskamraterna önskar henne tillbaks. Hon läser ur sina papper.  Hur ska hon försörja sig?
  – Måste man vara fast anställd för att få hjälp av Kommunal? undrar hon, sedan facket sagt att de inte kan hjälpa henne med försvar mot det omdöme som används som skäl. Hon är inte ensam om att klassas som ”olämplig” när hon jobbat så många dagar att ett fast jobb kan bli aktuellt. Mörkertalet är stort, men många hör av sig till oss.

Mer än 100 000 kommunalare, huvudsakligen kvinnor, stretar på i det tysta under hårresande osäkra villkor. De är nu 20 procent av kommunalarna och vår tids daglönare, som Kommunals ordförande Annelie Nordström så träffande uttrycker det. De är timavlönade, eller allmänt visstidsanställda per timme.
  Timvikarier tvingas att ständigt vara tillgängliga för att hinna före kolleger i konkurrensen om jobb. De får sämre försäkringar, skyddas dåligt av LAS, Lagen om anställningsskydd, och har lägre lön, vilket vi visat i flera artiklar, exempelvis KA 4/2012. (Granskningen av hålen i skyddsnätet  i KA 22/2011 har även nominerats som bästa förklarande text till Fackförbundspressens dag.)

En kritiserad variant är att erbjuda timavlönade  jobb via sms. Då sätter arbetsgivarna reglerna ur spel: Den som svarar först får jobb, oavsett hur turordningen ser ut. Och visstidaren är ständigt standby.
  Västerås avskaffar nu systemet, efter kritik från facket. Vikariat ska i fortsättningen fördelas rättvist efter en turordningslista. Men i Skellefteå finns det kvar och där har andelen timvikarier också ökat.

Kommunal kräver bättre villkor  för timavlönade i årets avtalsförhandlingar. Helst borde inga undantag i LAS för timanställningar finnas överhuvudtaget, vilket exempelvis Håkan Nilsson, fackligt aktiv i Kommunal Skellefteå framhåller. Även SKL bör ha intresse av att snabbt avskaffa denna otidsenliga anställningsform, som ökar ojämlikheten, ojämställdheten, godtycket och sänker kvalitén!
  Kunde inte kommuncheferna också hyras in på timme och stoppas vid LAS-gräns, så får vi se hur snabbt systemet avskaffas?