1. Bidrar avtalets undantag från LAS till att det finns så många timvikarier?
  – Även om man inte har förtur skulle jag som arbetsgivare vara angelägen att använda någon som redan visat sig vara bra i ett nytt vikariat. Det är inget självändamål att byta folk. Tvärtom, normalt är man mån om kontinuitet.

2. Är det aktuellt att gå med på Kommunals krav att begränsa undantaget från LAS?
  – Jag kommenterar aldrig några krav i förhandlingarna. Jag kan bara konstatera, utan att ta ställning i frågan, att minskar man på den här tiden får man en väldig administrativ börda hos arbetsgivaren. Den ska ju också betalas på något sätt. Det får man ta ställning till i ett avtal om det är värt priset.

3. Om avtalets undantag från LAS skrotades helt, skulle timvikarierna försvinna då?
  – Nej, det är ingen som ser att det är möjligt att de försvinner. Om du skrotar kravet helt så blir det ännu mer admini-stration. Behovet kommer alltid att finnas.

Ingela Gardner Sundström.Ingela Gardner
Sundström.

4. Är det bra med ett stort antal timanställda?


  – Om man måste upprätthålla verksamheten dygnet runt, så kan man inte undvika det. Vi känner inte till att det finns i avtal med andra fack, i annan verksamhet försöker man hanka sig fram. Men man kan alltid fråga sig hur många timanställda man måste ha. Eller om det är slentrian. Det vet man inte utan att undersöka det . Vi funderar över visstidsanställningar. Timanställningar är ytterligare en dimension.

5. Måste det finnas timanställda?
  – Vi kan aldrig lösa det helt och hållet med vikariepooler. Har du influensaepidemi som går bland dina anställda, då kan ingen vikariepool i världen klara av det. En vikariepool kan säkert minska behovet av timvikarier. Men det går aldrig att ta bort behovet fullt ut.  Många har lämnat vikariepooler för att det blev för dyrbart och inte räckte de gångerna som man behövde.

6. Är det möjligt enligt avtalet att timanställa?
  – Det finns ingen principbestämmelse, men däremot finns det en paragraf som talar om hur man beräknar lönen för timanställda. Och genom att den paragrafen finns, får man säga att avtalet innehåller en acceptans att man har timanställda.

Fotnot: Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund hänvisar till pågående förhandlingar och vill inte kommentera frågan.

48 avtal

• Kommunals avtal med SKL och Pactaföretagen (kommunala bolag) gäller 355 000 anställda. De löper ut 30 april.
• 48 av Kommunals avtal ska förhandlas under 2012. Det gäller Fastigo, KFS, SLA, Almega Tjänsteföretagen, Arbetsgivaralliansen, Svenska Kyrkan, KFO, Almega Tjänsteförbunden och Vårdföretagarna.
• Kommunal ingår i LO-samordningen och driver samma krav som tio andra LO-förbund.