1. Vad tycker du om att människor i fas 3 bildar ett eget nätverk?
  – Uppvaktning i större gemenskap är alltid bättre än att göra något själv. Det är bra om man kan påverka på alla möjliga vägar.

Benita Westin, ombudsman på Kommunal.2. Är det möjligt för en person i fas 3 att få hjälp av Kommunal fast anordnarna inte har kollektivavtal som en vanlig arbetsgivare?
  – Hamnar man i oegentligheter rakt upp och ned så ska man få hjälp av våra sektioner eller kontakta Arbetsförmedlingen för att få hjälp via handläggarna.

3. Inom nätverket upplever man inte att man får hjälp av Kommunal.
  – Självklart ska vi hjälpa dem som har fas 3-placeringar. Jag brukar uppmana våra avdelningar att gå ut till sektionerna och säga att de ska hjälpa till när det går. Men den enskilda personen ska också kunna vända sig till avdelningschefen på Arbetsförmedlingen.