Mikael Persson är kommunal­are, men kom aldrig riktigt in på arbetsmarknaden efter att ha utbildat sig till samhälls- och kulturanalytiker. För tre år sedan blev han inskriven i fas 3, den omdebatterade åtgärden i jobb- och utvecklingsgarantin som går ut på att man ska sysselsättas. Sedan dess har han träffat många som är i samma situation som han själv.

De flesta är långt ifrån nöjda med läget. Tillsammans med några av dem har han startat nätverket Yrkesfolk för arbete.
  – Vi bestämde från början att det inte är anordnarna vi ska ge oss på. Det är systemet som måste förändras. I dag finns det ingen rättssäkerhet för oss som hamnar i fas 3, säger han och får medhåll av Jonnie Svensson. Han var tidigare arbetsledare inom socialförvaltningen och har varit placerad i fas 3 under flera år. Arbetet med nätverket ser han som en demokratisk skyldighet.
  – Vi har inte ansvar för mer än oss själva, men agerar för många. Alla i fas 3 har av naturliga skäl inte drivkraften. Men det krävs ett annat regelverk och en annan attityd till de arbetssökande, säger han och förklarar att allra helst skulle de se att åtgärden tas bort och blir riktiga tjänster.

Nätverket är aktivt på Facebook, driver en blogg och försöker träffa så många politiker och makthavare som möjligt. Arbetsgivarorganisationen Almega har bokat in dem för möten och de har deltagit i flera seminarier på LO. Jonnie Svensson och Mikael Persson har valt att gå ut i media.
  – Många i fas 3 vill vända sig till media, men vågar inte för de är rädda att hamna i onåd hos sin handläggare på Arbetsförmedlingen, förklarar Mikael.

De ser det som ett problem att arbetsförmedlarna kan stoppa utbetalningen av ersättning och menar att det också leder till att personer som råkar illa ut inte vågar klaga. De skulle vilja att fackförbunden stöttar fas3:are i det läget på ett mer aktivt sätt även om de inte har en arbetsgivare.
  – Man är ensam och utsatt i det läget och skulle behöva någon som är insatt i regelverket, säger Jonnie Svensson.

Detta är Fas 3

Ingår i jobb- och utvecklingsgarantin (JOU) som infördes av regeringen i juli 2007.
89 000 personer deltog i JOU sommaren 2011, 30 000 av dem i fas3.
Fas 3 startar dag 451 i JOU och går ut på att man sysselsätts hos en anordnare (arbetsgivaren kallas så i fas 3).
Man får vara högst två år hos en anordnare men kan placeras hos en ny efter det.