När oljan sinar kraschar världsekonomin. Enligt forskaren Björn Forsberg är eurokrisen ett tecken på att det redan håller på att hända.

Därför är det bråttom att ställa om till ett samhälle som inte är så beroende av energi. Det går att bevara mycket av det goda i vårt moderna samhälle. Två grundprinciper är att producera mat och energi så lokalt som möjligt.
  Omställningen måste komma underifrån, för politikerna kommer inte att göra något, anser Forsberg. Han visar på flera hoppfulla exempel från olika världsdelar.