Delar av den borgerliga regeringens partier gör utspel framför allt om LAS och ingångslöner. Både FP och C borde läser på om vad LAS säger om övertalighet och behov av kompetens och skicklighet.
  Det går också att se efter hur Arbetsdomstolen dömt i olika tvister där frågan behandlats. LAS innehåller redan att skicklighet och kompetens är avgörande vid en personalminskning. Om företaget behöver kompetens som endast få anställda har och att de har kort anställningstid kan parterna lokalt komma överens om annan turordning än ”först in sist ut”. Där arbetsgivaren fritt får välja vem som skall få arbeta kvar och vem som skall kastas ut, utan att sakligt redogöra för sin ståndpunkt.

När Jan Björklund föreslår att arbetstagare upp till 23 år skall ersättas med 75 procent av det som i kollektivavtalet beskrivs som ungdomslön, då säger han att 16 800 kr/mån är för mycket betalt även om den som skall utföra arbetet har tvåårig vårdutbildning och är utbildad undersköterska. Björklund tycker att 12 000 kr/månad räcker. Den synen innebär att mellan 18 år och till arbetstagaren fyllt 23 år skall lönen vara 12 000 kr/mån eller 73 kr per timma.
  Centerpartiets ungdomsförbunds ordförande Hanna Wagenius hävdar med emfas i ett tv-debattprogran att LAS förhindrar anställningar. Det gör mig bekymrad att en så ung och förmodligen välutbildad kvinna inte kan läsa en ganska enkel lagtext. LAS är inget hinder för anställning. Däremot har regeringens ändringar i anställningsreglerna inneburit att anställningsformen visstidsanställning används för att byta ut anställda när anställningen börjar närma sig gränsen för att gå över till en fast anställning.

Hela förslaget är ett kraftigt angrepp på de kollektivavtal som parterna på arbetsmarknaden träffat. FP och C vill skapa en arbetsmarknad där trygghet och saklig grund för uppsägning vid arbetsbrist helt försvinner.

Kurt Söderberg,
pensionär, före detta ombudsman Kommunal