Under hösten och vintern har företaget Carema varit inblandade i en rad vårdskandaler. Arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna har därför röstat om ifall de ska utesluta företaget. Idag berättade de på en pressträff att de inte tänker utesluta Carema.
  – Carema bryter inte mot våra etiska riktlinjer, säger Göran Fredriksson, ordförande för Vårdföretagarna.

Till grund för beslutet ligger en egen granskning av företaget. Olof Edhag, ordförande i Vårdföretagarnas etikråd, har lett granskningen. Han säger att de inte har intervjuat vårdpersonal, utan att granskningen bygger helt på uppgifter från företagets ledning.
  Varför har ni bara pratat med ledningen?
  – Vi övervägde att prata med personalen men eftersom organisationen är så stor skulle enskilda samtal inte ge någon representativ bild av företaget, säger Olof Edhag.
  Kommunals förbundsordförande Annelie Nordström anser att Vårdföretagarnas beslut var väntat. Hon är kritisk till hur granskningen gått till.
  –  För att få en bild av hur verksamheten fungerar måste man prata med personalen. Eftersom de inte har gjort det är granskningen otillräcklig, säger hon.

Granskningen kommer fram till att Caremas nya ledningen har en trovärdig plan för hur de ska förbättra vårdkvaliteten. Företaget får också viss kritik.  Huvudpunkterna i kritiken är att ledningen måste bli bättre på att kommunicera med gruppcheferna, så att de kan ge personalen handledning i etikfrågor. 
  Beror skandalerna på personalen?
  – En del av problemen beror på att personalen inte är tillräckligt kompetent, säger Olof Edhag.
  Annelie Nordström anser att det har varit för dålig bemanningen på de arbetsplatser som media har rapporterat om.
  – Företagen måste sluta att pressa personalkostnaderna. Riktig bemanning kostar pengar, säger hon.

Vårdföretagarna

Vårdföretagarna är en arbetsgivarorganisation för privata vårdföretag. De ingår i Almega och är medlemmar i Svenskt näringsliv.
Carema Care har en representant i Vårdföretagarnas styrelse. Han närvarade vid mötet där beslutet om Carema skulle uteslutas togs, men saknade röst.