De kommande tre åren ska sammanlagt minst 600 ungdomar anställas av Umeå kommun. Jobben varar ett halvår, och lönen sätts enligt kollektivavtalen. De kvalificerar också ungdomarna att gå med i A-kassan, men för att få rätt till ersättning måste de fortsätta jobba minst sex månader efter anställningen. Kommunen satsar 80 miljoner kronor på ungdomsjobben.

Fackförbunden Kommunal, Lärarförbundet och Vision har tillsammans med arbetsgivarna och kommunen utarbetat ungdomssatsningen. Monica Norlund, ordförande för Kommunals sektion 2 i Umeå, anser att samarbetet fungerat bra.
  – Att ungdomarna ska få avtalsenliga löner är något vi drivit hårt, säger hon.
  För många av ungdomarna är dessa jobb deras första erfarenhet av arbetsmarknaden. Monica Norlund ser satsningen som ett bra sätt att rekrytera ungdomar till vårdyrken.
  – Många får en mer positiv bild av äldrevården efter att de själva har jobbat inom den, säger hon.

Daniel Mörner stänger av dammsugaren efter att han städat ett av rummen på äldreboendet Solbacken i Umeå. Han har arbetat där sedan december och trivs med jobbet.
  –  Det känns  tryggt att jobba här. Jag känner att jag uträttar något värdefullt, säger han.
  Han gick ut gymnasiet i våras. Under hösten växlade han mellan perioder av arbetslöshet och kortare anställningar som säljare. Han tycker att det är stor skillnad mellan de osäkra påhuggen och heltidstjänsten han nu har.
  – Innan hade jag ångest när jag åkte till jobbet. Nu är jag glad när jag sätter mig på bussen om morgonen, säger han.

Ungdomsjobbet har gjort att Daniel Mörner tänker fortsätta att arbeta inom vården. Han vill nu utbilda sig till undersköterska.
  – Min framtidstro är väldigt ljus, säger han.
  Ungdomsarbetslösheten har ökat kraftigt under 2000-talet. Flera andra kommuner planerar liknande satsningar som den i Umeå, men utformningen varierar. Sollentuna kommun vill införa särskilda ungdomsavtal där lönen är 75 procent av lägstalönerna. Något som även folkpartiet i Umeå har propagerat för. Kommunals Monica Norlund tycker att förslaget är diskriminerade.
  – Det är självklart att ungdomar ska få anständiga löner precis som alla andra, säger hon.

Ungdomsjobb

• 200 ungdomar om året ska få heltidsarbete i sex månader med avtalsenlig lön. Satsningen ska pågå i tre år och riktas mot personer mellan 18 och 24 år.
• De flesta jobben finns inom socialtjänstens och skolans område.
• Månadslönen för de som saknar utbildning är på 16 200-16 400 kronor.
• Satsningen startade för drygt ett år sedan, med att fastighetsbolaget Balticgruppen gav kommunen 20 miljoner kronor för att skapa jobb åt unga.
• Ett år efter den första satsningen har 150 av 186 ungdomsjobbare lämnat arbetslösheten. 38 stycken är fortfarande anställda av kommunen.
• Liknande satsningar på ungdomsjobb planeras eller har genomförts i bland annat Sundsvall, Södertälje, Göteborg och Sollefteå.