– Vi har intervjuat personer inom många olika yrken och alla ägnar sig åt det.

Hur privatsurfar folk?
– För de flesta kommer arbetet alltid först. Man surfar mellan arbetsmoment eller när det inte finns någonting att göra. De flesta försöker också undvika att surfandet går ut över arbetskamrater. Folk undviker också att surfa öppet framför chefer eller kunder.

Är privatsurfningen ett problem?
– Många arbetsgivare ser det som ett problem. Det har till exempel blivit vanligare att företag spärrar hemsidor som Facebook på jobbdatorerna. I och med de smarta telefonernas intåg går det inte längre att begränsa internetanvändningen. Företagen måste hitta en annan väg.

Vilken väg?
– Vi menar att privatsurfning under arbetstid inte nödvändigtvis behöver vara något negativt. Alla behöver pauser i arbeten. Om man tar en kort paus för att kolla sin Facebook mellan två arbetsmoment kan det vara ett sätt att ladda batterierna.

Hur bör reglerna kring privatsurfning se ut?
– Arbetsgivare som totalförbjuder det och straffar de som surfar, riskerar att få personalen mot sig. Om surfningen tillåts kan det innebära att arbetstagarna trivs bättre med jobbet och känner större lojalitet mot organisationen.   

Fotnot: Lars Ivarsson och Patrik Larsson arbetar med artikeln Personal Internet Usage at Work: A Source for Recovery som ska publiceras i tidsskriften Journal of Workplace Rights. Artikeln är en del av forskningsprojektet Privata angelägenheter på jobbet (och arbetsrelaterade sysslor på fritiden).